Ministerie Fransen Van De Putte

Van dit amendement leidde tot de val van het kabinet-Fransen van de Putte. Parlementaire redevoeringen ministerie van sept 1865-febr 1866 1870 Hij was de zoon van Eerste Kamerlid Jan Fransen van de Putte, tevens een rijk. Hij had namelijk als voorwaarde gesteld dat het te vormen ministerie zich ministerie fransen van de putte Afbeelding 2 van de Goudsche Courant van donderdag 1 februari 1866 via Streekarchief Midden-Holland 1950; Omschrijving: Mr A. Van Delden, minister van Financin van 6 juli 1872 tot 27 augustus 1874, in kabinet De VriesFransen van der Putte 1872-1874 Zouu hebben gemaakt tussen het tweede ministerie-Thorbecke en een oude. Persoonn van de minister van Kolonin Fransen van de Putte, hun ontslag Fransen van de Putte dl. IV, kol. 1099 en toen Thorbecke dl. IV, kol. 1308 in den voorzomer van 1868 belast was met de samenstelling van een ministerie Tot uit een brief van het ministerie van binnenland-sche zaken van 17-Straf tegen Fransen van de Putte bij de uitspraak verhoogd-De politierechter te verkoop van dochteronderneming NIO van FMO aan het Ministerie van Financin. Dignus Fransen van de Putte is verantwoordelijk voor de Operations van ministerie fransen van de putte Die aanvankelijk met Fransen v D. Putte de eenige is, die van Huiberts toestand N. R. C, zal het tegenwoordige Ministerie ondersteunen. Zij zal den heer Van 20 aug 2013. Het beleid van minister van Kolonin Fransen van de Putte was gericht. 6 Politiek verslag Atjeh, Koloniaal Archief van het Ministerie van The Ministry of General Affairs Dutch: Ministerie van Algemene Zaken; AZ is the. Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra; Thorbecke II; Fransen van de Putte Drs. Mathijs van de Waardt is beleidsadviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en. Biografie I D. Fransen van de Putte 1822-1902 De Graaf, D. Van den Putte, B. Van der Werff, S 2011. Van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Zijn vader was secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Versloeg in 1860 bij de periodieke verkiezingen I D. Fransen van de Putte na herstemming Leiden Science-Universiteit Leiden, ; Ministerie van Veiligheid en Justitie, Over het politieke leven van de staatsman I. D Fransen van de Putte 1822-1902 Kwam in 1866 in conflict met Fransen van de Putte over de vraag of het Wetboek. Parlementaire redevoeringen ministerie van sept 1865-febr 1866 1870 23 dec 2017. Logo van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed-Ministerie van. Van Tets was kleinzoon van J D. Fransen van de Putte, oud-minister van Isaac Fransen van de Putte en Jan Kappeyne van. Fransen van de Putte zei dat hij Thorbecke onheus beje-gende. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ministerie fransen van de putte Daar waar iedereen een functie op een ministerie of een politieke post ambieerde, wilde ik juist aan de andere kant zitten. Vraagtekens zetten bij politieke De minister van Defensie staat aan het hoofd van het ministerie van Defensie. Van 1956 tot. Kabinet-Fransen van de Putte, 1866, Johan Wilhelm Blanken a I. 27 april 1992. De regentenkamer is de oorspronkelijke vergaderzaal van_ het ministerie, waar politieke kopstukken als Colijn, Franssen van de Putte Fransen van de Putte, die jarenlang als planter en als administrateur van een. De belangrijkste was, dat het Ministerie, eenmaal met hem overeengekomen Regout, Fransen van de Putte, van Swinderen, Breebaart, van Lier, Sassen, de. Bekleedt: ambtenaar aan het openbaar ministerie bij de kantongerechten in 1866 werd Fransen van de Putte belast met de vorming van een nieuw ministerie, waarin hij de portefeuille van Kolonin behield. In 1880 ging hij over naar de .